tisdag, 16 oktober 2012 19:20

Smörja med sniglar

placering av snigel foto elina holmgren heliga hembygd
När hjulen börjar gnissla och gå trögt är det dags att smörja naven med sniglar. Den sträcka en kan köra innan hjulen börjar gnissla igen kallas en snigelmil.

Hermine Olofsdotter stöter på detta bruk under en resa i Blekinge 1864. I resedagboken Betraktelser från Blekinge går att läsa om kusken som stannade vagnen längs med vägen när han såg en mösatjäring (snigel) för att stoppa den i oleböken (oljeburken).

sniglar i burk foto elina holmgren heliga hembygd
Sniglar har under 1700- och 1800-talet använts till att smörja nav och axlar i vagnshjul och kvarnverk. Mest populär var den kraftiga skogssnigeln men även andra sniglar har förekommit. 
– En har stått sig med vad som funnit till hands, berättar hembygdsforskaren Kurt Johansson, tillika ordförande i Kristianopels hembygdsförening.

Sniglar går också med fördel att använda vid smörjning av cykelkedjor och för den som har tid att vänta en stund kan sniglarna nyttjas utan att ta skada.

Till smörjning av motordrivna fordon fungerar sniglar dessvärre sämre. Sniglarnas slem tenderar att utvecklas till kol och knäck på grund av de höga temperaturer som kan uppstå.

sniglar pa rad foto elina holmgren heliga hembygd
snigelslem foto elina holmgren heliga hembygd

Vi använde oss av åkersniglar från grönsakslandet till att smörja Mias cykelkedja. Efter en 15 minuters promenad på kedjan var där tillräckligt med slem för ännu en snigelmil på cykel.

smorjholk nordiska museet

Smörjholken, ulebulken eller snigelspannen hängde baktill på vagnen så att sniglarna fanns nära till hands vid behov. Exemplaret på bilden kommer från Lilla Mellösa socken i Södermanland och finns bevarad i Nordiska museets samlingar. Bilden är lånad från www.digitaltmuseum.se

 

 

 

60 kommentarer

Lämna en kommentar